DOELSTELLINGEN VAN DE CLUB

De Belgische vereniging der Akita’s en aanverwante Japanse hondenrassen aangesloten bij de KKUSH nr 901, (een feitelijke vereniging), werd opgericht in 1988.

De doelstelling van de vereniging is de eigenaars van Japanse rashonden te verenigen.

Dit trachten we te bereiken, door zoveel mogelijk informatie te verschaffen over onze Japanse rassen.

De vereniging wil dus de spreekbuis zijn voor alles wat met onze rassen te maken heeft.

 WELKOM op ons FACEBOOK pagina :

https://www.facebook.com/groups/130248153655021/

Jaarlijks organiseren we een voorjaars- en een najaarswandeling, een rasclubshow met CAC.

In het clubblad, verschijnt alle informatie over de vereniging, samen met de geplande activiteiten, artikels in verband met onze rassen, foto’s, resultaten van tentoonstellingen en al wat er omtrent onze Japanse rassen te beleven valt.

Elk lid heeft de mogelijkheid zijn ervaringen, positief of negatief, zijn verwachtingen of suggesties, naar voor te brengen. De vereniging stelt zich niet gebonden tot het kopen of verkopen van een hond.

De vereniging is wel bereid om de fokkers of eventuele kopers een zuiver informatieve en dienstverlenende begeleiding te geven. 

 

BUT DU CLUB

L’Association Belge des Akita et des races japonaises apparentées affiliée à l’UCSH sous le n° 901, (une association de fait), a été créé en 1988.

L’objectif de l’association est de rassembler les propriétaires des races japonaises.

L’association essaie de réaliser ce but en communiquant un maximum d’informations sur nos races japonaises.

L’association veut donc être le porte-parole pour l’ensemble des aspects, qui touchent nos races.

WELCOME sur notre page FACEBOOK : 

https://www.facebook.com/groups/130248153655021/

Chaque année, nous organisons une promenade de Printemps et d’arriere saison, une spéciale de race  avec CAC.

Chaque membre a le droit de communiquer ses expériences, tant positives que négatives, ainsi que proposer ses suggestions. L’association ne s’engage pas dans l’achat ou la vente d’un chien. L’association s’engage pour informer les futurs acquéreurs et les éleveurs membre.

Banakitaclub 1