Décret ministériel du 06/11/2013

BELANGRIJKE MEDEDELING

Wij vestigen uw aandacht op het Ministerieel Besluit van 06.11.2013 gepubliceerd in het Staatsblad van 20.11.2013 dat zegt als volgt:

Frankrijk en Nederland werden geschrapt van de lijst van rabiës-vrije landen en alle honden, volwassene en puppy’s komend van deze landen moeten verplicht gevaccineerd zijn tegen rabiës alvorens ze in België mogen ingevoerd worden

COMMUNICATION IMPORTANTE:

Nous attirons votre attention sur le décret ministériel du 06/11/2013 et publié dans le moniteur Belge le 20/11/2013 qui dit ce qui suit:

la France et les Pays-Bas ne font plus partie des pays libres du vaccin contre la rage.

Maintenant, tous les chiens, adultes ou chiots, en provenance de ces 2 pays doivent être vaccinés contre la rage avant de pouvoir être importés en Belgique.